Phong thuỷ vượng khí là gì?

Vượng khí trong phong thủy được hiểu là những luồng năng lượng tốt giúp điều hòa âm dương nơi bạn sinh sống. Khí tốt sẽ giúp cải thiện sức khỏe, tinh thần luôn sảng khoái, từ đó thúc đẩy công việc luôn hanh thông, vạn điều như ý.  Tùy chỉnh […]